[Gezantschap der Neerlandtsche Oost-Indische Compagnie aan den grooten Tartarischen Cham, ...