Browse Alphanumerically

Herv-Het

 
 1. Hervey of Kidbrooke, William Hervey, Baron, d. 1642. (18)
 2. Hervey, Thomas Kibble, 1799-1859, correspondent. (10)
 3. Herwagen, Johann, 1497-1559?, printer. (1)
 4. Heskyns, Thomas. (3)
 5. Heslewood, Tom, artist. (60)
 6. Hesperides (1)
 7. Hesperides, or, The Muses garden [manuscript], compiled ca. 1655-1659. (1)
 8. Hesperides, or, The Muses garden [manuscript]. (454)
 9. Hesperides... (2)
 10. Hesperides: or, The vvorks both humane & divine of Robert Herrick Esq. (10)
 11. Hess, Selmar, fl. 1894, publisher. (1)
 12. Hesse, J., printer of plates. (1)
 13. Hessloehl, Wilhelm, b. 1810, printmaker. (1)
 14. Hester, M. Thomas. (7)
 15. Het bloedig tooneel, of martelaers spiegel der doops-gesinde of weereloose christenen... Den tweeden druk. Bysonder vermeerdert met veele autentijke stucken, en over de hondert... Konstplaten. (2)
 16. Het bosken van H.I. vander Noot : inhoudende verscheyden poëtixe wercken. (104)
 17. Het bosken van H.I. vander Noot : inhoudende verscheyden poëtixe wercken. || Het theatre oft toon-neel ... (1)
 18. Het theatre oft toon-neel ... || Het bosken van H.I. vander Noot : inhoudende verscheyden poëtixe wercken. (2)
 19. Het theatre oft toon-neel : waer in ter eender de ongelucken ende elenden die den werelts gesinden ende boosen menschen toecomen : ende op dander syde tgheluck goet ende ruste die de gheloouighe ghenieten, vertoont worden : niet min proftelijck dan verheuchelyck voor alle lief hebbers des goddelycken woorts, der poëteryen ende schilderijen / deur H. Ian vander Noot. (24)
 20. Het treurspel Demophontes, vertoond op den Amsterdamschen Schouwburg voor hunne doorluchtige en Koninglyke Hoogheden, den eersten Juny, 1768 [graphic] / S. Fokke, ad viv. del. et fecit. (1)