Romeo & Juliet, act V, scene the last, [i.e. Scene 3] Jul. poison, I see, ... [graphic] / ...