Coriolanus [act V, scene 3] [graphic] / J[ohn] G[ilbert] ; Dalziel, sc.