De Schouburgh van binnen op't Tooneel aen te sien [graphic].