Het treurspel Demophontes, vertoond op den Amsterdamschen Schouwburg voor hunne doorluchti...