[Romeo and Juliet, V, 3, tomb scene] [graphic] / [Alexandre Bida].