Othello, V, 2 : Othello killing Desdemona [graphic].