Proteus ofte Minne-beelden verandert in Sinne-beelden door